Všeobecně k programům

 

·        bezplatnou záruku aktualizace vzhledem k nízké ceně programů neposkytujeme

·        hotline k uvedeným programům - nepřetržitě (v řadě případů i s poradenstvím k účetnictví) poskytujeme 3 měsíční záruku na provoz programů v souladu s uživatelskou dokumentací

·        výše uvedené programy pracují samostatně, do knihy pohledávek v programu PENDEN lze nahrát faktury vytvořené v programu DOLIFAKT a do knihy závazků můžete nahrát informace o provedených platbách z programu MZDY, seznam partnerů je propojen mezi programy PENDEN a DOLIFAKT

·        v případě potřeby je možné vázat otevření programu na zadání hesla, u programu DOLIFAKT mohou být stanoveni uživatelé s různými přístupovými právy, kdy vstup každého z nich je vázán samostatným heslem, provedené změny ve skladovém hospodářství se pak automaticky evidují dle data, času, uživatele a druhu změny, k těmto informacím má přístup pouze správce programu

·        u příkazů k úhradě možnost bezdokladového styku s bankou pomocí propojení APS-Net

·        programy zajišťují přímý tisk na tiskárny prostřednictvín LPT portu; pomocí programu BPrint pro Windows 95< tisk na libovolné tiskárně

·        každou tiskovou sestavu je možné si prohlédnout na monitoru nebo tisknout na výše uvedených tiskárnách

·        v programech je tzv. interaktivní help, pomocný kalkulátor, nastavení barev

·        program zajišťuje prohlížení i tisk manuálu, který není dodáván s programem v tištěné formě

·        prodej programů novým uživatelům byl ukončen

·        programy jsou od druhé poloviny roku 2020 volně ke stažení s registračním číslem 7777.


Penden
Dolifakt
Mzdy