MZDY

Program je určen k vedení a zpracovaní mezd libovolného počtu zaměstnanců. Výstupní soubor "MZDOVÝ LIST PRACOVNÍKA" je zpracován dle § 38j zákona ČNR č. 586/1992 Sb., záloha na daň z příjmu je stanovena v souladu s platným zákonem o daních z příjmů.

V programu je vždy zahrnuta novelizace všech zákonů, vyhlášek a vládních nařízení, která se této problematiky týká.

Lze zadávat mzdu měsíční, hodinovou (denní i měsíční) a úkolovou. V jednom souboru je možné zadat i dohodu o provedení práce. Program provádí výpočet náhrady mzdy a dovolené a navíc připraví podklad a vytiskne "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách".

Jedním z tiskových výstupů je i "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň z příjmu". Dalším tiskovým výstupem je "Výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období ...."

Další výstupní soubor lze použít jako výdajový dokument pro zaúčtování mezd zaměstnanců. Tento soubor zároveň informuje o celkové částce sociálního a zdravotního pojištění, kterou podnikatel odvádí a je zde uvedena i souhrnná částka nákladů na všechny zaměstnance. V případě, že jsou zaměstnanci evidování u více zdravotních pojišťoven je evidence vedena dle těchto pojišťoven.

Posledními tiskovými soubory jsou výplatní pásky, hromadné příkazy k úhradě, přehled o platbách zdravotního pojištění za jednotlivého zaměstnance, měsíční hlášení pro jednotlivé zdravotní pojišťovny, výdajové doklady za jednotlivé zaměstnance, oznámení o nástupu do zaměstnání, ELDP, "Příloha k žádosti o: nemocenské ..." a zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Cena programu byla 1000,- Kč. Stáhnout si ho můžete zde

Souhrnně o programech