DOLIFAKT

Program je určen k zpracování skladového hospodářství, objednávek, ceníků, dodacích listů a faktur. Ve všech případech je možná vzájemná provázanost mezi výše uvedenými dokumenty (např. z dodacího listu fakturu) a možnost sumarizace jednotlivých dokumentů.

Program na základě zadání zboží buď s cenou obsahující DPH nebo s cenou bez DPH, umožňuje v dodacím listě nebo faktuře spočítat DPH a tisknout cenu bez DPH, DPH a cenu celkem. Program umožňuje v jednom dodacím listu nebo faktuře počítat zároveň různé sazby DPH se zaokrouhlováním v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. Pro prodej můžete využít až tří předvolených cen, nebo libovolně zadané obchodní přirážky. Pro dodací listy i faktury je možné stanovit libovolné procento slevy. Volba i pro neplátce DPH. Vytvářet můžete i textové faktury s možností vytvoření vzorových textů, které lze do faktury libovolně načíst.

Vedení skladových karet s průměrnou nákupní cenou s možností jejího doplnění a opravy, to lze provádět i u příjmových a dodacích listů. Samostatně lze vést až devadesátdevět skladů. Počet položek v jednotlivých skladech je omezen jen kvalitou Vašeho počítače, třídění dle názvu nebo čísla až do 15 míst.

Pro přesnou evidenci práce s programem lze určit správce programu a jednotlivé uživatele, kterým lze přidělit různá práva. Provedené změny ve skladu se zapisují.

Program umožňuje pro rychlejší zpracování využít předvolby partnerů a častěji používaných názvů, provádět opravy cen podle předem zadaného koeficientu, třídění dle české abecedy nebo dle čísla, vyhledávání dle názvů nebo čísla, tisk adres na obálky, dle předem zvoleného nastavení jejich velikostí a mnoho dalších funkcí.

Cena programu byla 1000,- Kč. Stáhnout si ho můžete zde

Souhrnně o programech